Landpark Assisië

Een bijzondere buitenplaats

Landpark Assisië

Een bijzondere buitenplaats

67 hectare

25 hectare bebouwd

7 rijksmonumenten

42 gebouwencomplexen

Aan het laden...

De erfenis van de broeders Penitenten

Bijzonder gewoon, gewoon bijzonder

Al 110 jaar vormt Landpark Assisië een broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen, met name in de zorg voor kwetsbare burgers uit de samenleving. In 1904 startte het toenmalige 'Huize Assisië' de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De Broeders Penitenten startte dit initiatief dat zorgde voor landelijke bekendheid. Zij beschermden de samenleving tegen 'de idioten' en boden deze mensen met een verstandelijke beperking met hart en ziel 24 uur per dag, 7 dagen in de week goede zorg.

Vernieuwers in de zorg

De broeders Penitenten, waren vernieuwers in de zorg zonder dat ze dat bewust nastreefden. Zij zagen de zorg voor mensen met een beperking namelijk niet als iets bijzonders. Het paste bij hun levens- en geloofsovertuiging. Juist dat maakt hen bijzonder gewoon.

Naast het beschermen en verzorgen, gingen de broeders 'hun' jongens ook opvoeden en onderwijzen. Ze ontdekten de toegevoegde waarde van arbeid voor mensen met een beperking. Zij gingen hiermee in zekere zin tegen de tijdsgeest in. Dat verwachtte niemand van hen. Ze waren ervan overtuigd dat het goed was.

De eerste pioniers

Meester Christ was het eerste hoofd van de school op Landpark Assisië (1922 tot 1948). Hij was de grote voorman van het BLO onderwijs. Hierdoor konden ook mensen met een verstandelijke beperking gaan leren.

Dokter Smulders was de eerste geneesheerdirecteur van Huize Assisië (1913 tot 1938). Gezien het aantal patiënten (200) stelde de inspectie dat er een arts aan het toenmalige instituut verbonden moest zijn. Hij bevorderde onder meer de opleiding voor verpleegkunde en richtte in 1923 het ziekenpaviljoen op. Dokter Smulders genoot als Esperantist landelijke bekendheid. Hij werd zelfs bekend in heel Europa door zijn boek: 'Periodieke Onthouding in het Huwelijk'.

Meer informatie?

Meer weten over de geschiedenis van Landpark Assisië? Kijk dan op het Geheugen van Prisma: www.prismanet.nl/geheugen-van-prisma.

 

Landpark Assisië

Ruimtelijke kwaliteiten

Toekomst: een bron van ontwikkeling

Een palet aan mogelijkheden

Bron van ontwikkeling

Een palet aan mogelijkheden

Landpark Assisië

LAb©

Met ondersteuning van de provincie Noord-Brabant investeert Prisma - met het project LAb© - ook in de leefbaarheid van het Landpark. Als vanzelfsprekend sluit de inzet ten aanzien van het LAb© nauw aan op de ontwikkeling van het Landpark tot bijzondere buitenplaats. Er wordt binnen het LAb© gespeeld met de (schijnbare) tegenstellingen tussen sociaal onder-nemerschap en professionele topzorg, burger-initiatieven en bovenregionale samenwerkings-verbanden, en tussen vitaal Landpark en arbeid en scholing. Kennisdeling staat hierbij hoog op de agenda.

Partners

Wie doen er al mee

 

Heeft u interesse?

Neem contact met ons op

Er is veel ruimte om nieuwe initiatieven te bedenken en ontwikkelen. Heeft u vragen? Of heeft u bijzondere, bovengemiddelde en duurzame ideeën die passen op Landpark Assisië? Dan nodigen wij u uit om deze met ons te delen. Graag onderzoeken we samen met u en eventuele andere partners of het past én haalbaar is. Bel ons op 088-770 8200 of stuur ons een bericht met het onderstaande formulier.

Ook op Facebook | Twitter